Adıyamanda Halkın Sesi
HV
10 HAZİRAN Cumartesi 04:06

Başkan Aydın: Övüne övüne anlatılan o sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır

ADIYAMAN (PHA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi Başkanı İbrahim Halil Aydın, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sağlıkçılar için anarak, hayatta kalan sağlık çalışanları için barınma sorununu çözülmeden göreve çağrılmalarına tepki gösterdi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-05-2023 17:36   Güncelleme : 15-05-2023 17:36
Başkan Aydın: Övüne övüne anlatılan o sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan SES Adıyaman Şubesi üyeleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenerek yıkıma neden olurken hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmazken sağlık çalışanlarına gerekli koşullar sağlanmadan göreve çağrılmalarına tepki gösterdiler.
Övüne övüne anlatılan o sağlık sistemi enkaz altında kaldığını belirten SES Adıyaman Şubesi Başkanı İbrahim Halil Aydın,"6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı bir gerçekle daha karşılaştık.Yıkılan hastaneler, ağır hasarlı hastaneler, ayakta kalsa bile jeneratörleri devreye saatlerce girmeyen sağlık kurumlarında solunum cihazlarına bağlı olan yaşamını yitiren hastalar, Aile Hekimliği Sistemiyle özelleştirilen birinci basamak kurumlarının yıkılan binaların altında kalarak tamamının işlevsiz hale gelmesi, özel hastanelerin tamamının kullanılamaz hale gelmesi… Depremin üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen açılamayan birinci basamak sağlık hizmetleri, yapılamayan aşılar ve gebe takipleri, verilemeyen koruyucu sağlık hizmetleri depremzede sağlık emekçilerinin yasını dahi yaşamadan, ailesi ve çocukları için barınma koşulları sağlanmadan görevlerine çağrılmaları, destek olmaya çalışan SES başta olmak üzere işkolu örgütleri ile temas kurmama, önerilerini ve desteklerini kabul etmeme halleri, başka illerde gönüllü olarak derem bölgelerine çalışma gelmek isteyip görevlendirmelerin yapılmaması, gelenlerin ise barınma ve hijyen koşullarını sağlanmaması gibi ilk günden itibaren bölgede çalışma yapan sendikamızın raporlarına yansıyan yüzlerce sorun… Özcesi övüne övüne anlatılan o sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır."dedi.
"Sağlığın ve sağlıkçıların Covid 19 Pandemi dönemi ve 11 ilde yaşanan büyük depremde olmazsa olmaz olduğunu toplum olarak tekrar gördük"
Güneş balçıkla sıvanmayacağını ifade eden Başkan Aydın,"Pandemi’de de, depremde de toplumun ve işkolu emekçilerinin yanında olmaya ve mücadele etmeye devam ettik. Deprem bölgesindeki köylerde, çadır kentlerde, toplu yaşam alanlarında birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmeye çalıştık. Koruyucu sağlığı geliştirmeye, bulaşıcı hastalıkları önlemeye çalıştık. Toplumla psiko-sosyal açıdan dayanışma içinde olduk. Sağlık emekçilerinin en az altı ay süre ile ücretli izinli sayılmalarını ve bir yerlerde yeni yaşamlarını kurmaya çalışmaları için zamana ihtiyaçları var dedik. Yeni yaşamalarını kurdukları kentlerde ki sağlık kurumlarına koşulsuz tayinleri yapılsın dedik. Tayin istemeyen ama çocuklarının okulları için başka illere gitmek zorunda kalanlara ücretli izinleri bittikten sonra en az 6 ay 1 yıl arası geçici görevlendirme yapılmasını önerdik. İlini terk etmeyen çalışmak isteyenlere uygun barınma, beslenme ve hijyen koşulları sağlayın dedik.Bugün 12 Mayıs hemşireler günü maalesef artık günümüzü kutlamayı, sağlık alanında olan 42 meslek gurubu olarak, mesleki sorunlarımızı gündeme getirmeyi dahi unuttuk. Sağlığın ve sağlıkçıların Covid 19 Pandemi dönemi ve 11 ilde yaşanan büyük depremde olmazsa olmaz olduğunu toplum olarak tekrar gördük. Ancak Sağlıkta Dönüşüm adı altında uygulanan sağlıkta kışkırtılan talepler göz önüne alındığında sağlık emekçilerinin iş yükleri sürekli artmaktadır. Artan iş yüküne rağmen ücretleri ise insanca yaşamaya yetecek durumda değildir. Emeğiyle geçim mücadelesi veren kamu emekçileri, emekliler, işçiler, milyonlar olarak bizlerin temel gündemimiz ise seçim değil, geçim derdi olmaya devam ediyor." Şeklinde konuştu.
Staj dönemleri işe başlama kabul edilmesi gerektiğini ve EYT kapsamına alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"TÜİK’e bakarsanız yıllık enflasyon yüzde 50, gıda enflasyonu yüzde 68, kiralarda yıllık artış ise yüzde 56 civarında. Ülkeyi yönetenler bu sanal rakamları gösterip ‘ENFLASYON GERİLEDİ’ nutukları atıyor. Oysa güneş balçıkla sıvanmıyor.
Dünden bugüne değişen ve artan vaatlere şahit oluyoruz, memur maaşları için asgari ücretin 2,5 katı, en düşük memur maaşı 22 bin olacak, %50 artış yapılacak, o havada uçan vaatlerin yere inmesi ve enflasyonun bitirilmesini, vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz. KESK, DİSK ve Türk iş Konfederasyonlarının yaptığı araştırmaya göre YOKSULLUK SINIRI ülkemizde 33 bin rakamlarına dayanmıştır. Bir emekçinin insanca yaşaması için gereken ücret bunun altına düşmemelidir. Bu bağlamda kamu emekçilerine Temmuz ayı beklenmeden acil ek zam verilmelidir. Bizde buradan işçilere, emekçiler, emeklilere bir kez daha diyoruz ki Ancak bu taleplerimiz örgütlenirsek birlik olursak haklarımızı alabiliriz. 12 Mayıs Hemşireler günü vesilesi ile 42 sağlık meslek grubuna sahip çıkıyor, taleplerimiz yerine getirilinceye ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Taleplerimiz : Tüm emekçilere yoksulluk sınırı üstünde temel ücret verilsin, gece mesailer, çift vardiya sayılacak şekilde düzenleme yapılsın, yıpranma, ‘’fiili hizmet’’ geriye dönük 5 yıla 1 olarak düzenlensin, her işyerinde 7/24 ücretsiz kreşler açılsın, gebelik tespiti ile gece çalışma yasaklansın, esnek çalışma, angarya çalışma son bulsun, atama bekleyen sağlıkçıların ataması yapılsın, hemşirelik kanunu mesleğin özüne yakışır, görev tanımına uygun şekilde düzenlensin, bağımsız hale getirilsin, covid-19 pandemisi ve deprem ile birliklte daha da görünür hale gelen sağlık emekçisi sayılarındaki açık giderlisin, kadrolu güvenceli istihdamla yükseltilsin, kadın sağlık çalışanları için analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin, sağlık emekçileri için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın, atamalarda liyakat esas alınsın, yöneticiler liyakata uygun olanlar arasında, işyerindeki emekçiler tarafından seçilerek belirlensin, sağlık bakanlığı ve üniversiteler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın sağlık iş kolundaki düzenlemelerin dışında tutulması uygulamasına son verilsin. Başta ilimizde olmak üzere deprem bölgesinde çalışan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için; Güvenli ve kalıcı barınmanın sağlanması, Güvenli çalışma ortamının oluşturulması, Esnek çalışmanın devam etmesi, Vergiden muaf tutulmaları, Ulaşım ve Ekonomik desteğinin verilmesi, İdari izinli olanların idari izinlerinin devam etmesi,12 Mayıs Hemşireler günü ve haftasında da mesleğimize sahip çıkıyor, taleplerimiz yerine getirilinceye ve haklarımızı alıncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, tüm hemşire ve sağlık emekçilerini yanımızda olmaya, haklarımızı almak için birlikte mücadeleye davet ediyoruz."
Yapılan açıklamanın ardından toplanan üyeler bir süre slogan atarak sessizce dağıldılar.

Kaynak : PHA

AdminAdmin

YORUMLAR