GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-04-2022 11:27

Hamile veya süt emziren kadın tutmadığı oruçlar için fidye vermeli mi?

Fetva Kurulu, "Hanefî mezhebine göre zikredilen sebeplerden dolayı kişiye fidye gerekmez, sadece kazanın yapılması kafidir." diye belirtti.

Hamile veya süt emziren kadın tutmadığı oruçlar için fidye vermeli mi?

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Hamile veya süt emziren kadın tutmadığı oruçlar için fidye vermeli mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Şafiî mezhebine göre hamile veya süt emziren kadın, güç yetiremediği için oruç tutmazsa yıl içerisinde uygun bir vakitte kazasını yapar. Ancak kendisi için değil de bebeği için oruç tutmazsa kaza ile birlikte ayrıca fidye vermesi gerekir. Bu hüküm, kendisinden dolayı değil de -velev çocuğu olsa dahi- başkası nedeniyle oruç tutmayan herkes için geçerlidir (İbnü’n-Nakîb, Umdetü’s-Sâlik, s.254). Yıl içerisinde kaza edilmesi gereken oruç bir sonraki yıla sarkarsa ayrıca fidye verilmelidir. Fidye yıl geçtikçe katlanır (Umdetü’s-Sâlik, s.263). Hanefî mezhebine göre yukarıda zikredilen sebeplerden dolayı kişiye fidye gerekmez, sadece kazanın yapılması kafidir (Mevsilî, el-İhtiyâr, I, 312). Şafiî mezhebine göre fidye, fıtır sadakasının dörtte biri (1/4) miktarındadır. Fidyenin para olarak verilmesi fakirler açısından daha evladır." (İLKHA)

AdminAdmin