GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-12-2021 16:13   Güncelleme : 10-12-2021 16:13

Aradan 73 yıl geçmesine rağmen savaşlar devam etmektedir

Sosyal Hizmet Uzmanlar Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ulaş Karınca, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan, insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir sistem kurulamadığını belirtti.

Aradan 73 yıl geçmesine rağmen savaşlar devam etmektedir

.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan ŞUHUDER Başkanı Ulaş Karınca, aradan 73 yıl geçmesine rağmen, savaşların devam ettiğini söyledi.

Karınca yaptığı açıklamada, "Dünya İnsan Hakları Günü; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edildiği 10 Aralık 1948'den beri kutlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin, insan haklarının evrenselliği fikrini temel alan, bu bildirgenin kabul edilmesi insanlık tarihi açısından önemli bir kazanımdır. Ancak dünya genelinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan, insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir sistem kurulamamıştır. Aradan 73 yıl geçmesine rağmen, savaşlar devam etmektedir. İnsanlar ırk, mezhep, dil, din, cinsel yönelim, cinsiyet veya etnik kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmakta, damgalanmakta veya öldürülmektedir. Öncelikle insan yaşam ve haysiyetinin korunması ve adil bir sosyal yapının oluşması amacıyla insanlara gelişme ve değişim imkanları sunmayı amaçlayan sosyal hizmet mesleği, her insan değerlidir ilkesiyle hareket eden, bir insan hakları mesleğidir. İnsan onuru ve yaşamının korunması, sosyal refah, sosyal adalet ve farklılıklara saygı gibi kavramlar sosyal hizmet mesleğinin vazgeçilmez unsurlarındandır." ifadelerini kullandı.

Karınca açıklamasının devamında, "Bu nedenle; hiçbir ayrım gözetmeksizin insana değer vermeyi ilke edinen sosyal hizmet mesleği insan haklarından bağımsız düşünülemez. Sosyal Hizmet uzmanları, mesleğin etik ilkeleri doğrultusunda, İnsan Hakları  Evrensel  Bildirgesi'nin tüm  maddelerini  hak  temelli  bir  yaklaşım  çerçevesinde uygulamakla yükümlüdür. Sosyal Hizmet Mesleği,insan haklarına aykırı söylem ve uygulamalara karşı, bireyleri yaşadıkları ihlallere karşı korur, haklarını savunur, kaynakların adil bir şekilde dağıtımı için uğraşır, birey ve grupların güçlendirilmesi ve sosyal  refah düzeylerinin arttırılmasını ve sürece  katılmasını sağlar. Öncelikle; bireylere tanınan hak  ve özgürlüklerin güvence altına alınması amacıyla kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Dünya İnsan Hakları Günü'nün Sosyal Hizmet Uzmanları açısından önemi büyüktür." dedi.

Karınca son olarak, "İnsan onuru ve haysiyetinin korunması için; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim,etnik ve siyasi bir ayrım gözetmeksizin, mesleğini uygulayan meslektaşlarımız ve tüm insanlık adına, çocukların ve kadınların öldürülmediği, salgın hastalıkların, savaşların son bulduğu, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, insan hak ve özgürlüklerinin yüceltildiği bir dünyada yaşamanın özlemi ve umuduyla; 10 Aralik Dünya Insan Haklari Günü' Nü Kutluyoruz!" şeklinde konuştu.