ADIYAMAN
Giriş Tarihi : 27-04-2021 16:59   Güncelleme : 27-04-2021 16:59

Ali Deniz: Soykırım ABD’nin hem uzmanlık alanı hem de en büyük yalanıdır

​​ Memur-Sen Bir Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Deniz, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Ali Deniz: Soykırım ABD’nin hem uzmanlık alanı hem de en büyük yalanıdır
Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz “ABD, Ermeni Diasporası ile Türkiye düşmanı diğer çevrelerin bir anlamda kutsal mesaj günü olarak gördükleri 24 Nisan’da bu yıl, kendisinden talep edilen büyük yalanı başkanları Biden’ın dilinden deklare etti." ifadeleriyle ABD’nin soykırım tanımlamasına tepki gösterdi. "Memur-Sen olarak konuya; ABD’nin binlerce kilometre uzakta bir coğrafyada ve bir asrı aşan bir geçmişte 1915 yılında yaşananlara dair ilgisinin hukuken dayanaksız, bilgisinin ilmen yetersiz olduğu perspektifiyle bakıyoruz. Uzun yıllardır süregelen bu yıl hangi ifadeyi kullanacak, sözde soykırım ifadesini kullanacak mı, radikal Ermenilerin beklentileri ve talepleri ne kadar karşılanacak? soru ve sorgularıyla hem algı hem de ilgi yöneten ABD’nin bu yıl 24 Nisan’da uzunca zamandır tercih ettiği büyük acı ibaresi yerine büyük yalan tercihi kapsamında 'soykırım' ifadesini kullanmasını bilimsel, siyasi, diplomatik açıdan kabul etmiyor ve kayda değer bulmuyoruz." dedi. Tarihin kademeli olarak tahrifini esas alan bir anlayışla hareket etmekten kaçınmayan bir stratejinin benimsendiğini ispatlayan 'büyük acı' ve 'soykırım' ifadeleri arasındaki tercih gelgitinin bu yıl soykırım yalanıyla tamamlanmasının Türkiye merkezli jeo-politikte yaşanan değişimlere ve gelişmelere karşı cevap ver(eme)me durumunun da yansıması olduğunu söyleyen Deniz “Soykırım yoluyla işgale, sömürü yoluyla kaynakları ele geçirmeye dair emperyalist politikalarla hareket eden ABD Vietnam’da, Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta doğrudan ve dünyanın bir çok ülkesinde vekalet verdiklerinin eliyle kan dökmüş ve can almıştır."  ifadelerini kullandı. Soykırımın ABD açısından kuruluşundan bugüne kendi ülkesinde ve dünyanın birçok bölgesinde icra etmekten imtina etmediği uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Ali Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke coğrafyasının yerleşik yerlilerine yönelik kapsamlı soykırım, siyahi vatandaşlarının insan onuruna yönelik saldırılar ve kültürel soykırım da dahil olmak üzere kuruluş sermayesi 'soykırım' olan ABD’nin de başkanının da 1915’e dair konuşma hakkı yoktur. Türkiye’nin ortak tarih komisyonu kurulması teklifine destek vermeye yanaşmayan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 1915 olaylarına dair değerlendirmesini bilinçli şekilde ıskalayan, kendi ülkesinin tarihçilerinin konuyla ilgili söylemlerine kulak tıkayan devletin de o devletin Başkanının da söylediği sözün, kullandığı kavramın anlamı ve geçerliliği yoktur. Daha da ötesi gerçekle temas etmekten özenle kaçınan ABD’nin ve yöneticilerinin bizim ve milletimizin nezdinde itibarı dünde bugünde yoktur." şeklinde konuştu. 'Bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir Deniz Müslümanın hayatında ilahi düsturların olduğuna değinerek "İnancımızın, medeniyetimizin, kadim değerlerimizin hayat bulduğu Anadolu’da biz kapsamındaki hiçbir devlet; kesin ve tartışmasız olarak soykırım fiilinin faili, iştirakçisi ve azmettircisi olmadı ve bundan sonrada olmayacak. Çünkü bizim inancımız ve ondan neşet eden insana dair bakışımız 'Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir.' anlayışını esas alır." ifadelerini kullandı. Deniz son olarak "ABD’nin ve özellikle de başkanının Ermeni Diasporası'nın gönlüne, gözüne girme hedefiyle tarihe dair büyük yalan ve diplomatik zemine yönelik kapsamlı hezeyan üretme çabasını; anlamsız, ahlaksız ve akılsız bir tavır olarak görüyoruz. Biden'ın açıklamasını; ABD'nin güvenilmezliğinin tesciline, müttefik sıfatının tenkisine gerekçe sayıyoruz. Devletimizin ve hükümetimizin konuyla ilgili ABD'ye karşı tutumunu destekliyor, 1915 olaylarına yönelik duruşunu ve konumunu doğru buluyoruz. ABD ve Başkanı şunu unutmamalıdır ki; İnancımız, medeniyetimiz ve tarihteki hiç bir devletimiz yalanla dahi 'soykırımla' ilişkilendirilemez. ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu ya da öznesi değildir. Hepsinden önemlisi Türkiye’de eski Türkiye değildir." dedi.(İLKHA)