GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-04-2021 08:24   Güncelleme : 04-04-2021 08:24

Emekli amirallerden KAYYUMVARİ 'Montrö bildirisi'

103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” ifadelerine yer veren bildiri yayımladı.

Emekli amirallerden KAYYUMVARİ 'Montrö bildirisi'
Kamuoyuna yapılan 103 imzalı açıklamada şöyle denildi: Yüce Türk Milletine, Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır. Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız. Bildiride imzası bulunan emekli amiraller: 1. E. Amiral Ergun MENGİ 2. E. Amiral Alaettin SEVİM 3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN 4. E. Amiral Işık BİREN 5. E. Amiral Ahmet ŞENOL 6. E. Amiral Hasan HOŞGİT 7. E. Amiral Vedat ERSİN 8. E. Amiral Metin AÇIMUZ 9. E. Amiral Atilla KEZEK 10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU 11.E.Amiral Önder ÇELEBİ 12.E.Amiral Metin POYRAZLAR 13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU 14.E.Amiral Engin BAYKAL 15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ 16.E.Amiral Atilla KIYAT 17.E.Amiral Vehbi ALPMAN 18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU 19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL 20.E.Amiral Serdar DÜLGER 21.E.Amiral Abdullah METE 22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ 23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR 24.E.Amiral Ersin GÜLER 25.E.Amiral Nadir KINAY 26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT 27.E Amiral İlker GÜVEN 28.E.Amiral Baha EREN 29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU 30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU 31.E.Amiral Hakan ERCAN 32.E.Amiral Mesut ÖZEL 33.E.Amiral Taner EZGÜ 34.E.Amiral İbrahim AKIN 35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI 36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU 37.E.Amiral Taner BALKIŞ 38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ 39.E.Amiral Hakan ERAYDIN 40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR 41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR 42.E.Amiral Yalçın ERTUNA 43.E.Amiral Türker ERTÜRK 44.E.Amiral Aydın CANEL 45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ 46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU 47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU 48.E.Amiral Ahmet AKSOY 49.E.Amiral Can ERENOĞLU 50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU 51.E.Amiral Abdullah AKGÜL 52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK 53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL 53.E.Amiral İlker GÜVEN54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ 55.E.Amiral Caner BENER 56.E.Amiral Nejat BERKSUN 57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ 58.E.Amiral Tayfun TANSAN 59.E.Amiral İskender YILDIRIM 60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL 61.E.Amiral Uğur YİĞİT 62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY 63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ 64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU 65.E.Amiral Murat BİLGEL 66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ 67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK 68.E.Amiral Tufan MİMİR 69.E.Amiral Turgut TUFAN 70.E.Amiral Turhan ÖZER 71.E.Amiral Alper TEZEREN 72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR 73.E.Amiral Ruhsar SÜMER 74.E.Amiral Cemal ÜREN 75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS 76.E.Amiral Deniz CORA 77.E.Amiral Gürkan İNAN 78.E.Amiral Atilla TONGUÇ 79.E.Amiral Mustafa KARASABUN 80.E.Amiral Erol YÜKSEL 81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN 82.E.Amiral Bülent OLCAY 83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN 84.E.Amiral Turgay ERDAĞ 85.E.Amiral İsmail TAYLAN 86.E.Amiral Aydın GÜRÜL 87.E.Amiral Raif NALDEMİR 88.E.Amiral Numan ALANSAL 89.E.Amiral Tanzar DİNÇER 90.E.Amiral Erol ADAYENER 91.E.Amiral Haluk Sayın 92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU 93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN 94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL 95.E.Amiral Doğan DENİZMEN 96.E.Amiral Taner AKKAYA 97.E.Amiral Necati KURT 98.E.Amiral Tayfun URAZ 99.E.Amiral Engin HEPER 100.E. Amiral Hayati Bilgiç 101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN 102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN 103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL (İLKHA)