Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert Advert Advert

İmar Barışı 31 Aralık Tarihine Uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

İmar Barışı 31 Aralık Tarihine Uzatıldı
İmar Barışı 31 Aralık Tarihine Uzatıldı admin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Adıyaman İl Başkanı İbrahim Özcan, 1950 yılında dünya genelindeki makineleşme ile birlikte Türkiye’de ciddi bir teknolojik gelişme oldu ve kırsal alandan kentsel alana göç yaşandığını hatırlattı.

Bu göç olgusundan dolayı şehirde ciddi anlamda yığılmaların olduğunu ifade eden Özcan, kentleşmenin beraberinde getirmiş olduğu yapılaşma ile ciddi tahribatlar ve çevre sorunlarının ortaya çıktığını söyledi.

Tarım Bakanlığının bugün hayata geçirmeye çalıştığı projelerle kırsal alanlarda yaşam standartlarının artırılmaya çalıştığını belirten Özcan, “1923’de Türkiye’deki kentleşme oranına baktığımızda kırsal alanda yüzde 75 nüfus yaşarken bugün şehirsel alanda yüzde 25 nüfus yaşamaktaydı. 1923’le 2018 arasındaki geçen süreye baktığımızda bu nüfus olgusu ters döndü. Kırsal alanda yüzde 25’lik bir nüfus barındırılıyor. Yaşam koşullarına göre yaşıyor. Kentsel alanlar da yüzde 75 oranlarında bir nüfus yığılması söz konusu. Bu yaşam sürecini böyle değerlendirdiğiniz zaman gelecekte insanlar kırsal alanda yaşamayacak gibi bir izlenim çıkıyor. Biz kırsal alanları yaşam koşullarını iyileştirecek kırsal alanlarda nüfus barındırmaya çalışacağız. Özellikle Tarım Bakanlığı izlemiş olduğu şuanda Belediyelerde bölge idarelerinin yapmaya çalıştığı kırsal alandaki bu imkanların geri kırsal alanlara verilmesi” dedi.

“İmar Barışı” ile devletin tarım arazileri ve evlerin kayıt altına alınmasının hedeflendiğini ifade eden Özcan, “Türkiye de bütün kentlerin alt bölgelerinde bu kentleşmenin beraberinde getirmiş olduğu sorunların başında yapılaşma kirliliği, arazi kirliliği, dere kirliliği, ciddi tarım alanlarının kirliliği ortaya çıktı. Bu noktada daha düzenli bir şehircilik daha güzel kentleşme politikasının izlenmesi için özellikle şehirsel mekan da insanlarla mülkiyetler arasındaki uzlaşma gidermek için bunların kayıt altına alınması için devletimiz imar barışı kimliği ile bir politika geliştirdi. Bunun da temel amacı tarım arazisi yada parseller üzerin de yapıların kayıt altına alınması kayıt altına alındıktan sonra onların kat mülkiyetlerinin yapılıp kat sahipleri ile müteahhit firmalar arasında uzlaşma kimliğini temel amaç edinildiği bir konudur” diye konuştu.

İMAR BARIŞI NEDİR?

 

İmar Barışı hakkında açıklama yapan Özcan, “Ülkemizdeki bu hizmetlerin ve yapıların kayıt altına alınması coğrafi bilgi sitemi olarak işlem görmesi aynı zamanda yapılar ile zemindeki mülkiyet haklarının korunması düzenli kentleşme için de önem arz etmektedir. Bu amaçla “Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı 06 Haziran 2018 Tarihi / 30443 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “  sağlıksız yapıların coğrafi olarak kayıt altına alınması, vatandaşın (hak sahibinin) bu yasadan nasıl istifade edeceği ve hangi idarelerden nasıl yaralanacağı bir komplike çözümün temel uzlaşmasına imar barışı denilmiştir” açıklaması yaptı.

İMAR BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

 

İmar Barışından yararlanacak kişilerin bir mülkiyetinin olması gerektiğini belirten Özcan, “İmar barışı ve imar barışından yaralanmak için alanda yapı olması gerekmekte ve yararlanma şartı ise yapının Aralık 2017 yılından önce yapılmış olması esastır. İmar barışı, imar planı ya da imar planı dışında imar mevzuatına, meri-mevcut imar planına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesi ile vatandaşın imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar barışı, İskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ülkemizde elde edilen gelirin ise kentsel ekonomik ömrünü tamamlamış yapı ve yapı gruplarının yeniden iyi yaşam alanlarına dönüşümünü sağlayacak kentsel dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenlemedir. İmar barışından insanlar istifade edebildi mi 13 milyon imar barışından yararlanma hakkına sahip yapı stokunun olmasına rağmen şimdiye kadar bu imar barışından istifade edilen ancak bunun 4’de biri kadardır. İmar barışı ile ilgili temelde yapının kayıt altına alınması ve yapı kayıt altına alınırken de bunun alt yapı hizmetlerinden faydalanması yapı kayıt altına alındıktan sonra da su, elektrik, doğal gaz gibi alt yapı imkanlarından yararlanacak.  Bu kayıt altına alınan yapının 3,5,6 katlı yapılarında tek tek kat mülkiyetinin yapılmasıdır. Vatandaşlar şunu soruyor ben bu yapıdan kredi alabilir miyim. 2’nci kayıt yapı belgesi katın tapusunu verdiği için siz bunun kredi imkanlarından yararlanabiliyorsunuz. Bundan yeterince istifade edilmedi. Özellikle belediyeler, valiler, kurum müdürleri bu konuda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları için ne mühendis odaları ile yapılan istişareler de ne de şehir plancıları ile yapılan istişare de devletimizin yapmış olduğu bu iyi politikalar zemine gerekli noktada indiği söylenemez. Bunun eksikliği gören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun uzatılması noktasında halkın daha iyi istifade edebilmesi için çalışma sürdürüyor” açıklaması yaptı.

 

“İMAR BARIŞI, İMAR AFFI DEĞİLDİR”

 

Yapıların altyapı hizmeti olan aboneliklerde yararlanması için İmar Barışından yararlanması gerektiğini açıklayan Özcan, “Yapıların altyapı hizmeti olan aboneliklerde yararlanma, yapının yıkılıp yeniden yapımın söz konusu olması halinde ise sağlam ifrazlı uygulamaya uygun gayrimenkul ile aynı vasıfları taşıma hakkı vermektedir. Yapının içinde ve üzerinde yer alan yapının işlevine uygun belgelemedir. Düzenleme ile yapının yıkılıp yeniden yapılması söz konusu ise planlı alanda plan kararlarına (yapı emsali ve yüksekliklerine) uyma, plansız alanda ise plansız alanlar yönetmeliğine göre hakkını alır” şeklinde konuştu.

 

“İMAR BARIŞI İLE VATANDAŞ NASIL İSTİFADE EDER”

 

İmar barışından vatandaşların istifade etme yolarından bahseden Özcan, “İskansız yapılar kayıt altına alınarak, altyapı hizmeti (Su, kanalizasyon elektrik ve doğalgaz) bağlanabilecek. İdari olarak belediyelerdeki iş yükünün meri-mevcut mevzuatın azaltılabilmesi sağlanacak daha önce idarelerden kaçak yapı için kesilmiş olan cezası ise alınmayacaktır.  İmar barışından 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız ve kaçak tüm yapı ve yapı grubu imara aykırı olarak yapılmış yapılar faydalanır.

İmar barışı ile kat mülkiyeti esaslarına bakıldığında; idareden Yapı ruhsatı alınmış ve daha sonra yapı kullanma izin belgesi alınmamış ruhsatı bulunmayan yapılarda, maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ile kat mülkiyeti tesis edilir.

İmar barışından sonra tüm işlemler bitiğinde bir yapının bağımsız bölümlerine (dükkân-konut) bankalarda, kredi ve ipotek işlemleri tesisi edilir. Ruhsatlı ve yapı kullanma esaslarına haiz olan yapılar gibi işlem görülebilir. İmar barışı imar affı mıdır diye soruyorlar. İmar affı farklı bir şey imar barışı farklı. İmar barışında temel unsur müteahhitlik hizmetleri ile yapı sahibi arasındaki uzlaşmayı giderip yapıların kayıt altına alınması. İmar affı ise tamamen kayıt altına alınması oradaki fark imar barışında istifade etmek lazım. Devletimizin vermiş olduğu bu imkanı iyi kullanmak lazım. Kendi parseli içerisine imarın uygun gördüğü bir yapılaşma kararlarının ötekisinde balkon çıkmaları bunların hepsinin kayıt altına alınması imar barışı uygun görmektedir. Yola giren yapının yolda terkinin sağlanması şartıyla kayıt altına alınır bu önemli bir nokta. Hazine mülkiyetindeki yapının kayıt altına alınması özellikle hazine mülkiyetlerinin vatandaşın istifadesine sunulması ve vatandaşın kendine bir ekonomik katkı sağlaması amacıyla hazine mülkiyetlerindeki taşınmazın kayıt altına alınması önemli bir felsefe bunu vatandaş bilmiyor. Tüzel kişiliğin mülkiyeti üzerine yapılar aynı şartlardan istifade ediyor. Devletin hazinesine giren ekonomik katkı devletin diğer hizmetlerinde kullanılmak üzere alınıyor. Yol, alt yapı aydınlatma baraş köprü devletin hizmet noktasındaki bütün hizmetlere bu parayı kullanabiliyor” açıklaması yaptı.

 

“DOĞRU VE BİLİNÇLİ BEYAN İMAR BARIŞINDA ESASTIR”

 

İmar barışında yapılacak işlemlerden bahseden Özcan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri,

E- devlet şifreleri ile internet üzerinden mal sahipleri, TMMOB / şehir plancıları odası Adıyaman temsilciliği gerekli danışmanlığı yapar. Bu işlemleri yapmadan önce E-devlet şifreniz, yapı ile ilgili emlak değeriniz, yapının önden yandan perspektifi görünüşü, fotoğraf yapının zeminde işgal edilen alanı (ölçüsü) alınmak zorundadır.  İmar barışı için yapılacak ödemeler; Yapı ile ilgili olarak yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınmakta ve cins değişikliği ve kat mülkiyeti için de iki katı ödenecektir. Hazine arazisi üzerinde; Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapı ve inşaat mevcut olması gereklidir.  Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni / akdi talepleri taşınmazlar, Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler de yeni yaşanılabilir ve sürdürülebilir altyapısı düzgün kentsel dönüşüm alanlarına harcanacaktır.  Yapı Kayıt Belgesinin geçerliliği müktesep hak olarak saklıdır.  Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapı yeniden inşa edilirse yapı yıkılıp yeniden yapılırsa; ilgili idaredeki mevcut-meri haklar uygulanır. Şöyle ki idarede olan planlı alan ise yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yapı Kayıt Belgesi riskli binalar uygulanmamalıdır. Ancak bununla ilgili olarak, jeolojik ve jeo-teknik durum, yapının depremselliği ve depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. İmar barışı ayrıca İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini de kapsamaktadır. Ancak mevzuat gereği hazineye ait olan taşınmazı son üç yıl kullanmış ve milli emlak idaresine halk dili ile ecri-misil kira işgaliye parası ödemiş olma şartı aranmaktadır. Diğer bir ifade ile yapının üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen tarih itibarıyla kullanımlarının ispatlanması gerekir. Bu konuda yeteri bilgisi olmayan ve devletimizin vermiş olduğu bu haktan istifade etmek isteyenlere kapımız açıktır. Gerekli olan danışmanlık ve yönlendirmeleri de yaparız. Bilinçsiz olarak yatırılan paralar ile yapılan masraflar ise kamuya ve kişiye zarar verir. Doğru ve bilinçli beyan imar barışında esastır.”

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
SERTPOLAT, ÜNLÜLER ANSİKLOPEDİSİNDE İLK SIRALARDA YER ALDI
SERTPOLAT, ÜNLÜLER ANSİKLOPEDİSİNDE İLK SIRALARDA YER ALDI
KAYA’YA , ÜSTÜN PERFORMANS ÖDÜLÜ
KAYA’YA , ÜSTÜN PERFORMANS ÖDÜLÜ