Advert

Camilerimizi Tanıyalım: ESKİSARAY (İbrahim Bey) CAMİİ

TARİHÇESİ: Eskisaray mahallesinde bulunan cami, kitabesine göre 11487 H./ 1648 M. yılında İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Asıl adı İbrahim Bey Camii olan yapı bulunduğu mahalleden dolayı Eskisaray ismini almıştır

 Camilerimizi Tanıyalım: ESKİSARAY (İbrahim Bey) CAMİİ
 Camilerimizi Tanıyalım: ESKİSARAY (İbrahim Bey) CAMİİ Admin
Cami birçok kez onarım görmüş olan caminin Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. 1991 yılında, Vakıflar Gaziantep Müdürlüğünce bir abide ve eski eser fişi hazırlanmış ve Adana Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüğün 22–03–1991 gün ve 829 sayılı kararı ile onarıma uygun görülmüştür. Ve 28-07-1993’te aslına uygun olarak onarıma karar verilen cami daha sonra 1994’te yeniden yaptırılmıştır. Mevcut yapısından sadece doğu cephesinin bir kısmı ile güney cephe günümüze ulaşan kısımlardır. Yapının diğer bölümleri yapılan onarımlarla değiştirilmiştir. Orijinal yapıdan kalan mihrap oldukça gösterişli olup mukarnaslar ile nihayet ermektedir. Halk arasında Eskisaray veya avlusunda yar alan asırlık çınar ağacından dolayı Çınar Camii olarak bilinmektedir. Son cemaat yerinin ortasına açılan basık kemerli çift kanatlı ahşap kapının üst tarafında bir kitabesi yer almaktadır. Kapı üzerinde yer alan kitabe şöyledir: Nar-ı ateş beni-i beyt-i Hüda mir-i asil Oldu cev bay-ı rıza-i Hazreti-i Rabbi’l-enam Hinsi Mansura olup ümera-i mir-i muhterem Kıldı sukkan-ı esalisin keremle şad kam Ehli taata husussan bezl-i emval eyleyüb Eyledi bu camie vaz’ı esasyiz-i ihtiram Ruhunu şad ide İbrahim Paşanın ki Hak Bir çırağını virdi böyle hayr-ı balüya nizam Hak taala eyleyüb banisinin ömrün tahvil Peşend-i izzete kılsın her karar ve ber dem Şakira hatm-i duaya didim tarihini Mabedi makbul İbrahim Bey’in oldu tamam sene 1148 PLAN ve MİMARİ ÖZELİKLER: Bir kaç kez tamir gören yapı, bugün aslından uzaklaşmıştır. Yapı, enlemesine dikdörtgen planlı üç gözlü son cemaat yeri bulunan bir plana sahiptir. Kırma çatı ile örtülü üst örtüsü Adıyaman'ın diğer camilerinde görülen bir özellik değildir. Bu durum yapının üst örtüsünün tadilatlar sırasında yenilendiğini göstermektedir. Üst örtü ortada dört ayağa ve beden duvarlarına oturmaktadır. Ahşap malzemeden yapılan kırma çatının üzeri kiremit ile kaplıdır. Saçaklar beden duvarlarından taşırılmıştır. Yapının bugünkü son cemaat yeri orijinal değildir. Esas ibadet yerinin kuzey kısmındaki mahfil evvelce son cemaat yeri teşkil etmekte iken, cami kuzey yönde genişletilince son cemaat yeri ibadet mekânı içerinde kalmıştır. Mihrabı: Adıyaman camileri içinde en zengin görünüşe sahip olanıdır. Düzgün kesme taş malzemeden yapılmış olan yarım silindirik mihrap nişi, mukarnaslar ile son bulur. Niş etrafı oval şekillerin süslediği kemerli bir bordürle çevrilmiştir. Minaresi: doğu cephenin ortasında yer almaktadır. Yapının tek şerefeli minaresi kare kaide üzerinde silindirik şekilde yükselmektedir. Silindirik gövde üzerinde kör nişler yer almaktadır. Bu nişler minareye hareketlilik kazandırmıştır Tamamen düzgün kesme aş ile inşa edilen yapının doğu ve kuzey yönde iki avlusu bulunmaktadır. Doğu avlusu içerinde yer alan giriş kapısı asıl giriş kapısıdır. Ayrıca bu avlu içerisinde yer alan tuvalet ve abdest alma yerleri düzgün kesme taş malzemen yapılmış olup üzerinde 1923 tarihi yer almaktadır. Doğu cephede son cemaat yerine geçişi sağlayan basık emerli giriş kapısı bir niş içerisinde yer almaktadır. Buradan son cemaat yerine geçilir. Son cemaat yeri bugün camekânla kapatılmıştır. Son cemaat yerinden harime geçişi sağlayan ahşap giriş kapısı orijinal değildir. Harim doğu-batı yönünde 16.50 x 15.44 m. ölçülerinde enlemesine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Harimi örten üst örtü içten ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Harim içten ve dıştan oldukça sade bir yapıya sahiptir. Harimin beden duvarlarından doğu ve güneyde yer alanlar orijinal yapıdan kalmış olanlardır. Dış cephede beden duvarları üzerinde yer alan pencereler dışında her hangi mimari öğeye yer verilmemiştir. Mihrabın sağında batı duvarına bitişik yer alan minber in aynalık kısmında ve kapısında bitkisel, geometrik süslemeler dışında sade bir görünüme sahiptir. Yapı süsleme olarak Adıyaman camilerinin genel özelliği olan sadeliğe sahiptir. Süsleme çok az da olsa mihrap, minber ve minare üzerinde karşımıza çıkmaktadır. (Cemil ÖZDAŞ Sanat Tarihçi)
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kahta 02 Spor Başkanı Yıldırım'dan Gazetemize özel açıklama
Kahta 02 Spor Başkanı Yıldırım'dan Gazetemize özel açıklama
Başkan Aybak'tan Gazetemize Önemli açıklamalar
Başkan Aybak'tan Gazetemize Önemli açıklamalar